/  5
عنوان : بازدید معاون استانداری البرز و معاون جهاددانشگاهی كشور از پارك علم و فناوری البرز
کد خبر : ۳۸۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
ساعت : ۱۱:۱۹:۴۷

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی با هدف آشنایی با فعالیت ها و توانمندی ها فنی و تخصصی فناوران مستقر در پارک علم و فناوری البرز  و حمایت از آنان برای نقش آفرینی بیشتر در توسعه استان و کشور  روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه از از پارک علم و فناوری البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی کمالشهر، مدیران پارک ضمن معرفی مجتمع تحقیقاتی  و پارک علم و فناوری البرز و دستاوردهای آن ، ظرفیت ها، فرصت ها و توانمندی های شرکتها و هسته های فناور و دانش بنیان پارک ، به نقش و جایگاه این مجموعه در اکوسیستم علم و فناوری پرداختند و در حاشیه نشست این رویداد ،  موارد  و بحث هایی در خصوص  توسعه امور زیر ساختی ، عمرانی و مدیریت شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.   

 در این بازدید که با حضور دکتر عباسی، رئیس پارک علم و فناوری البرز  و دکتر ربانی رئیس پیشین مجموعه صورت گرفت،  دکتر درویش پور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری البرز و دکتر شوشتری معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی، دکتر قهرمان پور رییس شورای شهر کمالشهر و شهرستان کرج و مهندس ناصری شهردار کمالشهر از  مرکز بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعه ای پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ابن سینا، نمایشگاه دائمی  محصولات شرکت های فناور و دانش بنیان و تعدادی از  شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری البرز بازدید  و مدیران و کارشناسان بخش های مختلف به بیان فعالیت واحدهای مربوطه پرداختند.

گفتنی است  مجموعه پارک علم و فناوری البرز در توسعه زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی نه تنها استان بلکه کشور یک نهاد تاثیرگذار است.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0